OMNI-VERENIGING OLYMPIA HAARLEM

Haarlem, 12 september 2020

Aan de leden van de Omnivereniging Olympia Haarlem,

Aan alle leden van de sub-verenigingen van de Omni-vereniging Olympia Haarlem*,

Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Omni-vereniging  Olympia Haarlem, die zal worden gehouden op maandag 12 oktober 2020 in de bestuurskamer van de sportvereniging (toegang achteraan op de tribune van de sporthal). Aanvang 19.30 uur.

AGENDA

 

1 - Opening door de voorzitter.

2 - Bestuursmededelingen en ingekomen stukken.
3 - Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2019.
       Voor belangstellenden staan deze notulen op de website vanaf 19 september 2020. U kunt ze eventueel zelf uitprinten.
       Een kopie van deze notulen zal ter inzage worden gelegd in het Paviljoen.
4 - Jaarverslag seizoen 2019/2020.
5 - Financieel verslag seizoen 2019/2020.
6 - Mededeling kascommissie.
7 - Bestuursverkiezing:
      Tussentijds aftredend is Ger Lamars (algemeen bestuurslid). De leden (sub-verenigingen) hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur.
      Zij dienen hiertoe vóór 5 oktober 2020 een schriftelijke opgave te doen bij de secretaris.
      Deze opgave dient ondertekend te zijn door vertegenwoordigers van tenminste twee leden (sub-verenigingen),
      onder bijvoeging van een bereidverklaring van de kandidaat.
8 - Goedkeuring van de vergadering aan Johan Snoeks en Barry van Bilderbeek om tegelijk bestuurslid te zijn van de afdeling voetbal en van het SV bestuur.
9  - Begroting seizoen 2020/2021.
10 - Vaststelling contributie sub-verenigingen voor seizoen 2020/2021.
11 - Verkiezing kascommissie seizoen 2020/2021.
12 - Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan. Het bestuur stelt voor dit bedrag te handhaven op € 15.000,00.
13 - Mededelingen
14- Rondvraag.
15 - Sluiting.


* De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van de sub-verenigingen van de omni-vereniging Olympia Haarlem. Zij mogen tijdens de vergadering het woord voeren. Stemrecht is echter voorbehouden aan de afgevaardigde van de sub-verenigingen of diens plaatsvervanger.

Bij voorbaat wensen wij u een aangename en nuttige vergadering toe.

Met vriendelijke sportgroeten,

Namens het omni-bestuur van de S.V. Olympia Haarlem

Martijn Hulsebosch, Secretaris.

Secretariaat::    M. Hulsebosch, Postbus 4368, 2003 EJ Haarlem, 

                          Tel. 06-29607228;  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. kantine: 023-5338606
  • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Waar zitten wij