Haarlem, december 2020

Beste Olympianen,

Het is voor het eerst dat wij, als SV-bestuur, ons tot U richten in deze Coronatijd.

Al die maanden dat U niet op de club mocht en mag komen, is het werk gewoon doorgegaan.

Met veel inzet hebben de vrijwilligers hun werk voor de club gedaan, maar niet...

OMNI-VERENIGING OLYMPIA HAARLEM

Haarlem, 7 december 2020

Aan de leden van de Omnivereniging Olympia Haarlem,

Aan alle leden van de sub-verenigingen van de Omni-vereniging Olympia Haarlem*,

Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de...

Beste Leden, aspirant leden, oud leden, ouders-verzorgers van jeugdleden en ieder ander met een warm Olympia hart,

Deze periode van het covid19 (corona) pandemie, is voor iedereen vreemd, zo ook voor ons als sportvereniging. Intussen zijn wij heel erg blij , dat er is besloten dat de...

WIJZIGING  LOOPROUTES

Ingang is nu ook uitgang!!!

Wij delen hierbij mede, dat op het Olympia complex alle doorgangen zijn gesloten, behalve de ingang op de parkeerplaats naast de sporthal.

De looproutes worden aangeduid met pijlen. 

Wij verzoeken iedereen vriendelijk, doch...

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. kantine: 023-5338606
  • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Waar zitten wij